Září 2012

Zánik bývá legální cestou jak zastavit činnost společnosti

11. září 2012 v 14:33
Zakladatelské smlouvy se uzavírají u akciové společnosti, vytváří podmínky pro založení společnosti. Zakladatelské smlouvy neřeší fungování společnosti, vztahy mezi společníky upravují stanovy společnosti. Zakladatelská smlouva může být uzavřena jen částí budoucích společníků. Zakladatelská listina je sepsána formou notářského zápisu v případě, že společnost zakládá pouze jeden zakladatel. U společnosti s ručením omezeným se obchodní podíl stanoví na základě účetní závěrky. U akciové společnosti se podíl stanoví dle vydaných akcií. Společníci se mohou dohodnout na naturálním plnění výplaty podílu na zisku. Podíl je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky, pokud se společníci nedohodnou jinak.
Likvidace obchodních firmy může být administrativně a časově náročný proces. Pokud si přejete skončit s podnikáním , či o tom přemýšlíte a chcete převést svoji obchodní společnost, nabízíme Vám pohodlný způsob zajištění likvidace, a to v plném rozsahu, až do okamžiku výmazu firmy z obchodního rejstříku. Využitím našich služeb tak je možné uspořit čas i finační prostředky. http://www.firmavdluzich.cz/ - převzetí společností Spadnout do problémů s úhradou svých pohledávek bankám a jiným věřitelům nemusí být v dnešní době ekonomické nestability pro živnostníky až tak značnou výjimečností. Pak může být dobré obrátit se na specialisty ,kteří se věnují převzetím společností, daňovou optimalizací či likvidací společnosti.Převzetím společnosti a uchráněním její činnosti před úpadkem se dnes zabývá mnoho odborných firem, nabídku jedné z nich můžete využít na stránkách http://www.firmavdluzich.cz/prevzeti-firem.html. Likvidace firmy, jenž je v mnohých případech neodvratná, je však zákonná, standardní a prověřená technika, jak zastavit fungování společnosti.Změna je pak úplná - převzetí firmy a celého obchodního podílu, přes převzetí účetnictví, změny ve vedení, případně změnu názvu společnosti či sídla, společníka, jednatele až po zajištění dalšího chodu firmy. Tímto krokem lze předejít skutečnému předlužení a úpadku vyúsťujícímu k zahájení oddlužovacího řízení. tags: převzetí společnosti

Převzetí společnosti

Kompletní převzetí Vaší ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI. Převzetí závazků. Převzetí povinností daňových, pracovněprávních i obchodních.
  • kompletní převzetí účetnictví vaší společnosti a následné vedení účetnictví
  • kompletní právní poradenství s převzetím firmy
  • kompletní právní servis v souvislosti s další činností společnosti
Všechny podrobnosti z oblasti - likvidace firmy nebo převzetí firmy naleznete ve zdroji tohoto příspěvku tedy na www adrese www.firmavdluzich.cz - likvidace spolčnosti
Tags:insolvenční návrh, společnosti na prodej, insolvenční návrh vzor